Aktuellt

Hågelbys framtid

Idé- och markanvisningstävlingen som utlystes i våras har fått in 11 tävlingsbidrag för Hågelbyområdets utveckling. 

Idé och markanvisningstävlingen som utlystes i mars i år har nu avslutats. Nu fortsätter arbetet med utvärdering av inkomna tävlingsbidrag. Utvärderingen genomförs i två steg. Först kommer en speciellt utsedd utvärderingsgrupp, med kompetens inom olika områden, bedöma tävlingsbidragen. Vid behov kommer extern kompetens inhämtas för att utvärdera specifika frågeställningar. Utvärderingen avslutas med att en politisk jury utser en vinnare.

Utvärderingsgruppen kommer främst titta på hur tävlingsbidraget ligger i linje med kommunens vilja och ambitioner för Hågelbyområdet.

Läs mer på Botkyrka kommuns hemsida

Läs även reportage i Mitti /Botkyrka Salem där ett flertal av tävlingsbidragen beskrivs närmre.

Instagram #hågelby