Villkor för bokning och avbokning


Betalning:

15 dagar innan festtillfället emotser vi inbetalning av det inbokade arrangemanget (mat, dryck samt lokalhyra)
Antalet gäster ska bekräftas senast 20 dagar innan festtillfället.


Avbokning:

Eventuell avbokning sker senast två månader innan festtillfället utan debitering. Därefter sker debitering enligt Visitas regler för bokning och avbokning.


Instagram #hågelby