För funktionshindrade

Ytorna inom Hågelbyparken har bra framkomlighet för besökare med funktionshinder.

Grusade gångarna i parken är väl anpassade även för små hjul att ta sig fram på.

Till Café Anna Giertz och i huvudbyggnaden finns ramp för rullstol och barnvagn. Här finns även handikapptoalett.

Parkering för funktionshindrade finns både vid Café Anna Café och vid huvudentré.

Instagram #hågelby