Om parken

Det Hågelby som möter oss idag är i grunden skapat av telefonfabrikören LM Ericsson.

Hågelby gård är LM Ericssons förverkligade vision om att från grunden bygga upp en mönstergård, ett modernt lantbruk. LM Ericsson köpte Hågelby gård år 1906 och de gamla byggnaderna revs för att ge plats åt en enhetligt planerad och funktionell gårdsmiljö. Anläggningen utformades till stor del vid Ericssons eget skrivbord. 

Hågelbyparkens byggnader 

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917, ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong. L M Ericsson var en stor innovatör. Det gällde såväl telefoner som byggteknik och jordbruk. Hela Hågelby anlades som en mönstergård för jordbruk. Här bedrevs fullskaligt jordbruk, odlades och såldes frukter och bär.

Huvudbyggnaden

Huvudbyggnaden var LM Ericssons bostadshus och platsen valdes noga ut av LM Ericsson själv. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på egendomen, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med bäst utsikt. Idag används huvudbyggnaden för konferens, fest och matgäster med namnet Hågelby Wärdshus.

Huvudbyggnaden inramas av två gravkullar från vikingatiden.

På den södra, och största gravkullen lät Ericsson bygga en litet tempel som plats för avkoppling och meditation. Det kallas ekotemplet och om du står i byggnadens mitt över ett hål i golvet hör du ett egendomligt eko när du pratar eller sjunger.

Nedanför gravkullen ligger den eleganta rotsakskällaren Bella Venecia. Från båda sidor leder körbanor upp till byggnadens tak, där balustraden försetts med urnor och lyktstolpe i betong.

Man körde upp längs banor med häst och vagn och tippade ner rotsakerna genom hål till förråden och plockades ut genom dörrarna efter hand som de behövdes för eget hushåll eller för försäljning.

Trädgårdsvillan

Har en sirligare, rundare profil. Här bodde som namnet antyder, trädgårdsmästaren en gång i tiden. Idag innehåller huset kontorslokal och privatbostad.

Lillgården

Lillgården var Hågelbys första mangårdsbyggnad som senare blev rättare- och arrendatorsbostad. Nu är huset kontor för Upplev Botkyrka som driver Hågelbyparken. 

Trädgården

Från grindöppningen leder en huvudaxel ner mot sjön Aspen. Fram till huvudbyggnadens port förstärks axeln av en lindallé. Bakom byggnaden öppnas vyn upp med en stor gräsyta som kantas av raka grusgångar, låg häck och lindar.

Den tvärgående axeln utgörs av trädgårdsvillan i söder och Lillgården i norr. Grusvägen kantas numera av en nyplanterad idegranshäck och ny belysning.

Stockholms läns museum har på uppdrag av Botkyrka kommun gjort en kulturhistorisk värdering och klassificering av bebyggelsen inom Hågelby gård.

Med Botkyrka kommuns karta kan du utforska området från luften

Odling i Hågelby

När nuvarande Hågelby byggdes var det att för att bli en rationell jordbruksanläggning och inne i parken drevs stora fruktodlingar. Överskottet såldes ibland inne på Hötorget. I små steg försöker vi återskapa en del och vi bjuder även in till vår- och höstmarknad för att hylla odlingen. Läs mer

Hågelby 100 år

I år är det hundra år sedan LM Ericsson höll sin första stora bjudning i sitt hem Hågelby. Här kan du läsa mer om hur vi vill fira och uppmärksamma detta jubileum. Läs mer

Instagram #hågelby