Hågelbyparken 100 år

I år är det hundra år sedan LM Ericsson höll sin första stora bjudning i sitt hem Hågelby. 

Vad firar vi?

Hågelbyparken är en levande mötesplats och med ett jubileumsår vill vi lyfta fram grundare LM Ericsson och hustrun Hilda Ericsson. Men också kulturarvet av innovation, skapande och att göra gott för människor. Innovationen märks i det nyskapande materialet betong som LM var tidig med att använda. Här finns också spår av spännande praktiska lösningar som rotfruktskällaren med takinlast. Skaparglädjen syns i vackra och roliga byggnader som ekotemplet på södra kullen och det lilla rolig tornet vid norra delen av muren. Lugnet och trivseln finns grundmurad här i Hågelbyparken och vi är idag stolta över att vara en uppskattad rekreationsplats mitt i Hjärtat av Botkyrka.

Inplanerade jubileumshändelser

Födelsedagsfest tillsammans med Botkyrkabyggen i augusti.

Plantering av vårdträd i maj.

Insamling av Hågelbyminnen

Fotoutställning och 3D-printutställning


Historien ger oss många år att fira

Årtalen är många att uppmärksamma i Hågelbys historia: 

  • 1906 köper LM Ericsson Hågelby av friherre Rudbeck
  • 1916 flyttar familjen Ericsson till Hågelby
  • 1916-1918 byggs huvudbyggnaden
  • 1917 hålls den första stora bjudningen
  • 1918 står det fina lilla tornet i muren klart står det ingjutet i betongen
  • 1922 är inspektorsbostaden numera Lillgården sist att bli klar

Det här ger oss anledning att fira i många år till i Hågelbyparken.


För dig som är särskilt intresserad av byggnadshistoria finns här hela byggnadsinventeringen med beskrivningar. Utförd av Stockholms läns museum år 2008.

Hågelby Gård Länsmuséum.pdf

Instagram #hågelby