OBS. Denna händelse är över.

INSTÄLLT: Sagovandring med Teaterklubben Repliken

17 maj 15:0016:00

31 maj 15:0016:00

Teaterklubben Repliken gestaltar och levandegör en saga som börjar vid Café Anna Giertz och sedan fortsätter berättelsen runt om i parken. De planerade vandringarna är nu inställda på grund av coronaviruset. Vi hoppas att kunna erbjuda sagovandringar längre fram.

Sagovandringar med Teaterklubben Repliken

En av sommarens höjdpunkter för barnfamiljen är Hågelbyparkens sagovandringar som i år tyvärr har fått ställas in. Sagovandringen går till så att barn och föräldrar går tillsammans för att uppleva tre stycken icke-digitala sagor ihop. Peruker och rekvisita används för att gestalta personerna i sagorna och det är här magi kan ske.

Ålder: Från ca 4 år och uppåt. 
Längd: 50-60 minuter beroende på hur mycket frågor barnen har.

Hoppas vi ses en annan gång!